Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Competition and efficiency of the greek banking system
Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Καραμπάση, Πασχαλίνα

Competition
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας
DEA
Efficiency
Αποτελεσματικότητα
Μεθοδολογία P-R
Determinants of bank efficiency
Ανταγωνισμός
P-R methodology

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)