Μότσαρτ και φωνή: φωνητική τεχνική των τενόρων το δεύτερο μισό του δεκάτου-ογδόου αιώνα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Mozart und stimme: die gesangstechnick der tenoere der zweiten haelfte des achtzehnten jahrhunderts
Μότσαρτ και φωνή: φωνητική τεχνική των τενόρων το δεύτερο μισό του δεκάτου-ογδόου αιώνα

Γιαμπουλντάκης, Παναγιώτης

Zweck dieser Forschung ist die Gesangstechnick der Tenöre der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts durch die Untersuchung aller Rollen ihrer betreffenden Stimme in der dramatischen Schöpfung von Wolfgang Amadeus Mozart und der Ansichten desselben Komponisten aus den Briefen an seinen Vater und seine Schwester, sowie aus den persönlichen Notizen seiner Autogrammen.Die Forschung besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil wird der Rückblick aller Anweisungen und Schriftwerken über die vor Mozart Gesangstechnick grundlegenden Pädagogen und Sängern Europas, von Italien der Renaissance aus bis zum Deutschen Klassizismus und die darüber Erwähnungen der Ansichten und der Ästhetik des Komponisten berücksichtigt.Im zweiten Teil werden die ersten Tenöre – Interpreter der Opern von Mozart mit einer ausführlichen Analyse jeder Rolle erwähnt, es fängt mit der Oper „Apollo und Hyacinthus“ - erster Interpeter Mathias Stadler - an und schließt mit der „Zauberflöte“ - Interpreter Benedickt Schack.Wolfgang Amadeus Mozart, als besonderer Gesangskomponist, mit den steigenden Anforderungen, die er an der Stimme stellt, «verwandelt» und entwickelt den Tenor aus einem Nebeninterpreter in einem lyrischen sentimentalen Liebhaber und Hauptdarsteller.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η φωνητική τεχνική των τενόρων του δεύτερου μισoύ του δεκάτου ογδόου αιώνα μέσω της εξέτασης όλων των ρόλων της φωνής τους στην δραματική δημιουργία του Wolfgang Amadeus Mozart και των απόψεων του ίδιου συνθέτη από τα γράμματα του προς τον πατέρα και την αδελφή του, καθώς και από τις προσωπικές του σημειώσεις στα αυτόγραφα του.Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται ιστορική ανασκόπηση των οδηγιών και συγγραμμάτων που αφορούν την τεχνική της φωνής των βασικότερων παιδαγωγών και τραγουδιστών της Ευρώπης πριν τον Μότσαρτ, ξεκινώντας από την αναγεννησιακή Ιταλία μέχρι τον γερμανικό κλασικισμό καθώς επίσης και μια αναφορά των απόψεων και της αισθητικής του συνθέτη πάνω στο ίδιο αντικείμενο.Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι πρώτοι ερμηνευτές-τενόροι των έργων του συνθέτη με διεξοδική ανάλυση κάθε ρόλου από τις όπερές του, αρχής γενομένης με το έργο “Apollo et Hyacinthus” και πρώτο ερμηνευτή τον Mathias Stadler και τελευταίο “Die Zauberflöte” με ερμηνευτή τον Benedickt Schack.Ο Μότσαρτ, ως κατεξοχήν συνθέτης φωνητικής μουσικής, με τις αυξανόμενες φωνητικές αξιώσεις που θέτει, «μεταμορφώνει» και εξελίσσει τον τενόρο από δευτερεύοντα ερμηνευτή σε λυρικό-αισθαντικό εραστή και πρωταγωνιστή.

Tenoere
Φωνή
Καστράτοι
Kastraten
Stimmbaender
Stimme
Oper
Όπερα
Φωνητική τεχνική
Mozart
Gesangstechnik
Τενόροι
Φωνητικές χορδές
Kopfstimme
Κεφαλική φωνή
Μότσαρτ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)