Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
THE CONTRIBUTION OF THE PART-TIME HOLDINGS IN THE ECONOMIC AND SOCIAL RURAL DEVELOPMENT COMPARED WITH THE FULL-TIME HOLDINGS. ΤHE CASE OF BEOTIA
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑ...

ΛΟΥΜΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

IT COMPARED THE ECONOMIC AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE PART-TIME HOLDINGS WITH THE FULL TIME HOLDINGS IN THE AIM TO DETERMINE THE CHARACTERISTICS THAT DIFFERENTIATE THE TWO GROUPS OF THE HOLDINGS. IT IS FOUND OUT THAT THE PART-TIME FARMING CONTRIBUTES POSITIVELY TO THE RURAL DEVELOPMENT SINCE IT INCREASES THE ONCOME AND IT DECREASES THE UNDER-EMPLOYMENT OF THE AGRICULTURAL FAMILY, FATHER IT IS A STABLE AND PERMANENT FEATURE IN THE STUDIED REGION. THE PART-TIMEFARMING CONSTITUTES FOR THE UNFAVOURABLE AGRICULTURAL REGIONS THE ONLY WAY TOMAINTAIN THE RURAL POPULATION, TO PRESERVE THE AGRICULTURAL SYSTEM AND TO CONSERVE THE NATURAL RESOURCES AND FOR THE FAVOURABLE AGRICULTURAL REGIONS THE POSSIBILITY TO APPLY A LESS INTENSIVE AGRICULTURE.
ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Rural development
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αγροτική ανάπτυξη
PART-TIME FARMING
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
PART-TIME HOLDINGS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.