Τα φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας: η διατήρηση και ο μετασχηματισμός τους από τη χριστιανική κοινωνία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Amulets of late antiquity: their conservation and transformation by the christian society
Τα φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας: η διατήρηση και ο μετασχηματισμός τους από τη χριστιανική κοινωνία

Καμπάνης, Παναγιώτης

Pagan world
Μαγεία
Christian world
Magic
Late antiquity
Εθνικός κόσμος
Ύστερη αρχαιότητα
Παλαιοχριστιανικά κοσμήματα
Φυλακτά
Engraved gems-intaglios-cameos
Roman and early christian art
Εγχάρακτοι λίθοι-intaglios-cameos
Amulets
Χριστιανικός κόσμος
Early christian jewellery
Ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική τέχνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)