ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ...

Βαικούση-Βεργίδου, Δανάη

THE SUBJECT OF THIS DISSERTATION IS THE STUDY OF ATTITUDES OF THE TEACHERS TOWARD THE STUDENTS WHO EXHIBIT SCHOOL DIFFICULTIES IN WRITING AND READING IN THEFIRST THREE CLASSES OF ELEMENTARY SCHOOL, AND THESE DIFFICULTIES ARE NOT DUE TO EDUCATIONAL DIFFICULTIES. THE STUDY COMES TO THE CONCLUSION THAT IN THE CLASSROOM THERE TAKES FORM AND THERE FUNCTIONS TWO NETWORKS OF COMMUNICATION ONE BETWEEN THE TEACHER AND THE STUDENTS AND ANOTHER PARALLEL COMMUNICATION SYSTEM. THE ATTITUDES OF THE TEACHERS CONTRIBUTE TO THE FREEZING OR THESE NETWORKS ORCOMMUNICATION AND ALSO THE "FREEZING" OF THE SCHOOL DIFFICULTIES AND THUS FREEZING THE SCHOOL DIFFICULTIES OF THE "POOR" STUDENTS IN THE CLASSROOM. THESE"POOR" STUDENTS FALL INTO THE "PARALLEL" NETWORK.
AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΓΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ "ΚΑΚΩΝ" ΜΑΘΗΤΩΝΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.

Reading
GRADE SCHOOL (ELEMENTARY SCHOOL)
Teachers
Δάσκαλοι
WRITING-RHETORIC
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
Attitudes
Ανάγνωση
Γραφή
Στάσεις
School difficulties
Δημοτικό σχολείο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)