ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
SERINE HYDROXYMETHYLTRANSFERASE IN T LYMPHOCYTES AND EFFECT OF MITOGENS AND DEOXYPYRIDOXINE ON THE LEVELS OF THE ENZYME
ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

ΕΞΗΝΤΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ

Η ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (SHMT), ΜΕ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΤΗΝ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ (Β6), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΖΥΜΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΤΟΓΟΝΙΚΩΣ ΔΙΕΓΕΡΜΕΝΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ: Α) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ Β6 ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SHMT ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ DNA, Β) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗΣ (DB6) ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, Γ) ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΑΒΙΝΟΡΙΝΗΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ DB6-ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ: Α) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ DB6 ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, Β) Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SHMT ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΩΙΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

D-ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ
ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΣΕΡΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ
ΘΥΜΙΔΙΝΗ
ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ (Β6)
Φυτοαιμαγλουτινίνη (PHA)
L-ασπαραγινάση
Κυκλοσπορίνη
ΑΡΑΒΙΝΟΣΙΔΗ-ΚΥΤΟΣΙΝΗ
ΔΕΟΞΥΠΡΥΔΟΞΙΝΗ (DB6)
Τ-λεμφοκύτταρα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)