ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
SYNTHESIS AND STUDY OF FLUOROGENIC SUBSTRATES FOR THE DETERMINATION OF SEVERAL PROTEOLYTIC ENZYMES
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ

ΝΟΥΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΠΡΟΛΥΛΟΕΝΔΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ (PEPΑΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΕΝΔΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ 24.11 (ΝΕΡ-24.11). ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΡΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΙ ΝΕΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Z-X-PRO-NH-MEQ, ΟΠΟΥ Χ ΕΙΝΑΙ MET, LYS(BOC), LYS, HIS, SER Η ASN-CYS(BZL). ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΣΤΗΝ Ρ2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΘΕΙΟΥ Η ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΙΝΟΜΑΔΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΖΥΜΟΥ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ C.H. ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DNP-NPH-GLY-PRO-X, ΟΠΟΥ Χ ΕΙΝΑΙ GLU-NH-MEQ, GLU(NH-MEQ)-OH Η LYS-NH-MEQ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΖΥΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ. ΤΕΛΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΡ-24.11 ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΝΕΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΑ DNP-GLY-PRO-LEU-NH-MEQ ΚΑΙ DNP-GLY-PRO-GLU(NH-MEQ)-OH, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ.
THE AIM OF THIS THESIS WAS TO OBTAIN NEW SYNTHETIC FLUOROGENIC SUBSTRATES SUITABLE FOR THE DETERMINATION OF PROLYLENDOPEPTIDASE (PEPASE) AND INTRAMOLECULARLY QUENCHED FLUOROGENIC SUBSTRATES (IQFS) SUITABLE FOR THE DETERMINATION OF CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM COLLAGENASE AND NEUTRAL ENDOPEPTIDASE 24.11 (NEP-24.11). FOR PEPASE, SIX NEW FLUOROGENIC SUBSTRATES OF THE STRUCTURE Z-X-PRO-NH-MEQ, WHERE X IS MET, LYS(BOC), LYS, HIS, SER OR ASN-CYS(BZL), WERE SYNTHESIZED AND THEIR KINETIC PARAMETERS WERE EVALUATED. THE RESULTS SHOWED THAT THE PRESENCE OF A SIDE CHAIN WITH A SULPHUR ATOM OR A FREE AMINE AT THE POSITION P2 OF THE SUBSTRATE INCREASES ITS AFFINITY TO THE ENZYME. FOR C.H. COLLAGENASE THREE NEW IQFS OF THE STRUCTURE DNP-NPH-GLY-PRO-X, WHERE X IS GLU-NH-MEQ, GLU(NH-MEQ)-OH OR LYS-NH-MEQ, WERE SYNTHESIZED. THEIR KINETIC PARAMETERS WERE NOT EVALUATED BECAUSE OF NON-SATISFACTORY HYDROLYSIS BY COMMERCIAL ENZYME. FOR NEP-24.11 TWO NEW IQFS, DNP-GLY-PRO-LEU-NH-MEQ AND DNP-GLY-PRO-GLU(NH-MEQ)-OH, WERE SYNTHESIZED. THEIR ENZYMATIC STUDIES WILL BE PERFORMED IN CZECHIA.

7-AMINO-4-METHYL-2-QUINOLINONE (AMEQ)
INTRAMOLECULARLY QUENCHED FLUOROGENIC SUBSTRATES (IQFS)
Fluorogenic substrates
Φθορίζοντα υποστρώματα
ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
7-ΑΜΙΝΟ-4-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΚΙΝΟΛΙΝΟΝΗ (AMEQ)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.