ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1992 (EN)
ESTIMATION METHODS FOR REGRESSION MODELS FOR ORDERED CATEGORIAL DATA
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΙΤΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

THE ESTIMATION METHODS OF PARAMETERS FOR ORDERED CATEGORIAL DATA REGRESSION MODELS ARE DISCUSSED. THE METHODS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD, THE MINIMUM CHI-SQUARE AND WEIGHTED LEAST SQUARE. THE NUMERICAL VALUES FOR THE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATORS ARE DETERMINED BY THE NEWTON-RAPHSON AND FISHER-SCORING METHODS. FOR THE LATER A NEW PROCEDURE IS PROPOSED. PROPERTIES OF ESTIMATORS FOR THE CUMULATIVE LOGISTIC MODEL. AT LEAST WITH THE USE OF COMPUTER A SIMULATION WAS MADE TO DISCOVER THE BEST ESTIMATION METHOD.
ΤΡΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. ΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ NEWTON-RAPHSON ΚΑΙ FISHER-SCORING. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΡΕΘΕΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
MAXIMUM-LIKELIHOOD
LOCATION SHIFT REGRESSION MODELS
ΣΤΑΘΜΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ PEARSON-WALD
NEWTON-RAPHSON, FISHER-SCORING METHODS
WEIGHTED LEAST SQUARE
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ NEWTON-RAPHSON, FISHER-SCORING
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ
MINIMUM CHI-SQUARE
PEARSON, WALD STATISTICS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1992


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)