ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
INVESTIGATION (RESEARCH) OF THE COMPETITIVENESS - PRODUCTIVITY IN THE COUNTRIESOF THE EUROPEAN COMMUNITY
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ

IN THIS BOOK WE ARE STUDYING THE COMPARATIVE COMPETITIVENESS AND PRODUCTIVITY OF THE EEC COUNTRIES UNDER A MACROECONOMIC POINT OF VIEW. ESPECIALLY THE TARGET OF THE STUDY IS THE INVESTIGATION OF THE IMPROVEMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND IMPORTS IN THE AGGREGATE LEVEL IN THE EEC COUNTRIES TAKING INTO ACCOUNT THE "COMPARATIVE PRODUCTIVITY" AND "COMPARATIVE COST" OF THE PRODUCTION FUNCTIONS. WE ARE USING A MACROECONOMIC MODEL (THE SAME FOR ALL THE COUNTRIES) WHICH WE ESTIMATE WITH THE METHODS OF 2SLS AND ARI-2SLS. WE CHECK IF ITIS POSSIBLE TO REPRODUCE REALITY WITH THE METHOD OF DYNAMIC SIMULATION. IN THE END WE REPRESENT CONCLUSIONS WHICH EMPHASIZE THE COMPARATIVE ADVANTAGE OR DISADVANTAGES IN THE EEC COUNTRIES IN RESPECT WITH THE COMPETITIVENESS-PRODUCTIVITY.
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣΕΟΚ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ. ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ" ΚΑΙ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ" ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΤΟ ΙΔΙΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 2SLS ΚΑΙ ARI-2SLS ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

Productivity
ΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ
COVERAGE RATIO
Competitiveness
Αποτελεσματικότητα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ανταγωνιστικότητα
Παραγωγικότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.