ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ANALYSIS AND REGULATION OF THE HUMAN RETINOBLASTOMA GENE
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

THE AIMS OF THIS STUDY WERE: THE REGULATION OF THE HUMAN RETINOBLASTOMA GENE USING DIFFERENT FACTORS SUCH AS THE H-RAS ONCOGENE THE TRANSCRIPTION FACTOR AP-1, THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR EGF AND THE FORBOL ESTER TPA, AS WELL AS THE IMPLICATION OF THE RB-1 GENE IN THE LONG BREAST AND BLADDER CARCINOMAS. THE RESULTS SHOWED ELEVATED BINDING OF THE AP-1 TO THE RB-1 GENE PROMOTER IN NUCLEAR EXTRACTS FROM LUNG AND BLADDER CARCINOMAS COMPARED TO THE ADJACENT NORMAL TISSUES. THE MUTATED H-RAS GENE AS WELL AS THE TPA ENHANCES THE ACTIVITY OF THE RB-1 GENE PROMOTER IN CONTRAST TO THE NORMAL H-RAS GENE THAT INHIBITS IT. THE HUMAN RETINOBLASTOMA GENE HAS BEEN FOUND THAT IS INVOLVED IN LUNG BREAST AND BLADDER CARCINOMAS THROUGH DELETIONS POINT MUTATIONS OR LOSS OF HETEROZYGOSITY.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΗΤΑΝ ΑΦ'ΕΝΟΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RB-1 ΑΠΟ ΕΣΩΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ: ΤΟ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ RAS, Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΡ-1, Ο ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ EGF ΚΑΙ Ο ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΟΛΗΣ ΤΡΑ ΚΑΙ ΑΦ'ΕΤΕΡΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΑΡ-1 ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ. ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ H-RAS ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑ ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ H-RAS ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ. ΤΕΛΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ RB-1 ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕΣΩ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ.

MUTATIONS IN LUNG, BREAST, BLADDER
Ρετινοβλάστωμα
Analysis
Ανάλυση
Regulation
ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΜΑΣΤΟ, ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ
Retinoblastoma
Ρύθμιση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)