ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
CORPORATISM: ASPECTS OF THEORY AND METHODOLOGY
ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΗΜΙΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Α) ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ, Β) ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (Ο ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ), Γ) ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ, ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΙΦΥΗΣ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ), Δ) ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, Ε) ΤΡΙΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟ (ΜΕΣΟ-, ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙΜΑΚΡΟΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΣ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Α) Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Β) Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ, Γ) Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Δ) Η ΑΡΡΗΚΤΗ ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.
1. ANALYSIS OF THE DIFFERENT ASPECTS OF THE CORPORATIST SYSTEM. ANALYSIS OF THEFUNDAMENTAL PRECONDITIONS FOR A SYSTEM TO BE CHARACTERIZED AS CORPORATIST DESCRIPTION OF THE LIMITS OF THE CORPORATIST INTERACTION. 2. METHODOLOGICAL APPROACH: A) CRITICAL APPROACH TO DIFFERENT CONCEPTUAL VERSIONS OF CORPORATISM, B) ANALYSIS OF THE SUPPORTING THE REALITY OF CORPORATISM (WELFARE STATE, INGOVERNABILITY, CRISIS OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS, DEVELOPMENT OF THE WELFARE STATE AND THE ROLE OF CORPORATISM IN THE BALANCE BETWEEN CAPITAL ACCUMULATION ANDSOCIAL PROTECTION, C) EXAMINATION OF THE ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL RELATIONS AND THE ORGANIZED INTERESTS, D) THREE LEVEL INTERESTS ARTICULATION WITHIN CORPORATISM (MACRO-, MESO-, MICRO-CORPORATISM). 3. CONCLUSIONS: A) HISTORICAL RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATISM AND WELFARE STATE, B) THE INTEGRATED RELATION BETWEEN CORPORATISM AND PLURALISM, C) THE RELATIVE IMPACT OF THE STATE ON THE CORPORATIST ARRANGEMENTS, D) INTERCONNECTION BETWEEN ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL CORPORATIST DIMENSIONS. E) FUNDAMENTAL DIFFERENTIATION BETWEEN CORPORATISM AND CLIENTELISM.

CORPORATISM
ORGANIZED INTERESTS
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
CONCERTATION
Εκπροσώπηση συμφερόντων
ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
INTEREST INTERMEDIATION
ΔΙΑΣΥΜΦΩΝΗΣΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.