Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
THE VOCATIONAL TRAINING OF SECONDARY TECHNICAL EDUCATION GRADUATES. (MECHANICALSPECIALITIES)
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

THIS DOCTORAL THESIS INCLUDES A STUDY OF SECONDARY TECHNICAL EDUCATION GRADUATES' (MECHANICAL SPECIALITIES') VOCATIONAL COMPETENCE IN GREECE. THE MAIN OBJECTIVE OF THIS DOCTORAL THESIS IS THE EVALUATION OF THE VOCATIONAL TRAINING OF MECHANICAL SPECIALITIES GRADUATES' OF THE TECHNICAL-VOCATIONAL LYCEUMS AND TECHNICAL-VOCATIONAL SCHOOLS. THE METHODS THAT ARE USED ARE THE FOLLOWING: A. THESCIENTIFIC RESEARCH, B. THE INDUCTIVE REASONING AND C. THE PRODUCTIVE REASONING. THE DOCTORAL THESIS MAINLY CONCLUDES THAT THE LEVEL OF VOCATIONAL TRAINING OF THESE GRADUATES IS VERY LOW.
Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: Α. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Β. Ο ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Γ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
EVALUATION OF VOCATIONAL TRAINING
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
BASIC FACTORS OF EDUCATIONAL PROCESS
SECONDARY TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
GRADUATES OF SECONDARY TECHNICAL EDUCATION
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
IMPROVEMENT OF VOCATIONAL TRAINING
BASIC PARAMETERS OF EDUCATIONAL PROCESS EFFICIENCY'S
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
TECHNICAL-VOCATIONAL LYCEUMS AND TECHNICAL-VOCATIONAL SCHOOLS
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)