ΠΑΡΟΔΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ROADSIDE AREA AND ROAD TRAFFIC
ΠΑΡΟΔΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΜΑΡΑΤΟΥ-ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤ'ΑΡΧΗΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ). ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΑΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ. ΤΕΛΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ.
THE OBJECT OF THIS RESEARCH IS THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ROAD TRAFFIC AND ROADSIDE LAND USES, SO THAT LAND USE CONTROL CAN BE EXERCISED, AIMING AT A BALANCED FUNCTIONING OF THE ROAD AREA. IT IS PROPOSED THAT SUCH CONTROL SHOULD BE REALIZED BY DEFINING PERMISSIBLE TYPES OF ROADSIDE LAND USES AS WELL AS THE DESIRABLE DEGREE OF THEIR DEVELOPMENT. AS A FIRST STEP, THE FUNCTIONAL IMPACTS OF THE ABOVE RELATIONSHIP WITHIN THE ROAD AREA ARE DETERMINED,BOTH FROM THE URBAN AND TRAFFIC PLANNING POINTS OF VIEW. NEXT THE TYPE AND SIZE OF THE LAND USE DEVELOPMENT AS WELL AS INTERNAL DESIGN ELEMENTS OF THE SITE. THESE ELEMENTS INCLUDE: ROAD TRAFFIC DIVISION, INTERSECTIONS, ACCESS LOCATIONS (ENTRANCE DESIGN), INTERNAL PERIMETER ROADS, SITE PARKING. AN ORIGINAL METHOD IS PROPOSED FOR THE DETERMINATION OF THE DESIRABLE DEGREE OF ROADSIDE LAND USE DEVELOPMENT. FIRST THE MAXIMAL TRAFFIC LOAD DUE TO ROADSIDE LAND USES IS DETERMINED, WHICH CAN BE SUSTAINED BY THE ROAD (ACCORDING TO THE ROAD FUNCTIONAL CLASSIFICATION). NEXT THE CRITICAL DEGREE OF DEVELOPMENT OF THE ROADSIDE LAND USES IS DETERMINED, SO THAT THE TRAFFIC LOAD GENERATED BY THESE LAND USES DOES NOT EXCEED THE MAXIMAL TRAFFIC LOAD SUSTAINED BY THE ROAD. FINALLY THE TYPE OF DEVELOPMENT OF THE LAND USE (WITHIN THE SITE AND THE BUILDING BLOCK) IS DETERMINED BASED ON THE DEGRADATION CAUSED BY THE LAND USE TRAFFIC ON THE TRAFFIC FLOW. THUS A BALANCE IS ACHIEVED BETWEEN ROADSIDE LAND USES AND ROAD TRAFFIC.

Access control
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ACCESS DESIGN
URBAN CONTROL
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Land use
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Γή, Χρήσεις
FUNCTIONAL ROAD CLASSIFICATION
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΩΝ
ΠΑΡΟΔΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΔΙΑΣ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΔΟΥ
ROAD TRAFFIC
ROADSIDE AREA
Urban design

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.