ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΣΩΜΑΤΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
STUDY OF ANTIOXIDANTS OF PLANT ORIGING FOR OILS AND FATS
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΒΕΚΙΑΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

THE AIM OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AROMATIC PLANTS AND OF SOME AGRICULTURAL BY-PRODUCTS, TO SELECT THE MOST EFFECTIVE AND TO ISOLATE THE ACTIVE SUBSTANCES. OREGANO (ORIGANUM VULGARAE) WAS PROVED TO BE THE MOST EFFECTIVE OF THE PLANTS TESTED. POWDER AND ESSENTIAL OIL FROM OREGANOLEAVES EXTENTED THE SELF LIFE OF LARD AND VEGETABLE OILS. DRIED OREGANO LEAVES WERE SUCCESSIVELY EXTRACTED WITH HEXAN, DIETHYLETHER, ETHYLACETATE, ETHANOL.THE HEXANE AND ETHYLETHER EXTRACTS WERE THE MOST EFFECTIVE. THE ETHANOL EXTRACT WAS FURTHER REEXTRACTED WITH PETROLEUM ETHER, ETHYLETHER, ETHYLACETATE AND BUTANOL. THE DIETHYLETHER LAYER WAS AN EXCELLENT ANTIOXIDANT FOR LARD AND OILS. CHROMATOGRAPHIC AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE ACTIVE FRACTIONS DEMONSTRATED THE PRESENCE OF A TERPENIC DERIVATIVE, APIGENIN, CAFFEIC ACID, LUTEOLIN, ERIODICTYOL, DIHYDROQUERQUETIN, THE DIHYDROKAEMPFEROL. THE PRESENCE OF ERIODICTYOL, DIHYDROQUERQUETIN AND DIHYDROKAEMPFEROL IN OREGANO IS REPORTED FORTHE FIRST TIME.
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ, Η ΡΙΓΑΝΗ (ORIGANUM VULGARAE) ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΡΔΙ. ΞΗΡΑ ΦΥΛΛΑ ΡΙΓΑΝΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΝΙΟ, ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑ, ΟΞΕΙΚΟ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΙ ΑΠ'ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΤΟ ΕΞΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΥΛΑΙΘΕΡΙΚΟ. ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΕ ΛΑΡΔΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ. ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΟΤΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΤΕΡΠΕΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΑΙΝΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΑΠΙΓΕΝΙΝΗΣ, ΚΑΦΕΙΚΟΥ, ΛΟΥΤΕΟΛΙΝΗΣ, ΕΡΙΟΔΙΚΤΥΟΛΗΣ, ΔΙΥΔΡΟΚΕΡΚΕΤΙΝΗΣ, ΔΙΥΔΡΟΚΑΙΜΠΦΕΡΟΛΗΣ, ΑΠ'ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΡΙΓΑΝΗ.

Antioxidants
Flavonoids
ΛΙΠΑΡΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αρωματικά φυτά
ΦΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ
Oregano
Φλαβονοειδή
FATS AND OILS
Aromatic plants
Αντιοξειδωτικά
Ρίγανη
Agricultural by-products

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.