ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
A STUDY OF THE PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROM AT TEN GREEK FAMILIES
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΜΙΧΑΛΕΛΗ, ΜΕΡΟΠΗ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΗΝΟΥ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΒΡΕΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ: Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΗΝΟΥ ΤΩΝΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ - Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΗΝΟΥ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΝΥΟΥΝ ΜΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΟΙΟ ΕΝΤΟΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠ'Ο,ΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.
THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO DESCRIBE: THE EVENTUAL EXISTING DIFFERENCES BETWEEN THE GRIEF REACTION OF S.I.D.S PARENTS AND PARENTS WHOSE INFANT DIED AFTER A CONGENITAL DISEASE OR DEFECT - THE CHANGES IN THE LIFE OF THE FAMILY MEMBERS RESULTING AFTER THE LOSS OF AN INFANT - THE SUPPORT NETWORK THE FAMILY CANBENEFIT AFTER THE INFANT'S DEATH, AND ITS IMPACT ON THE BEREAVEMENT PROCESS. SEMI-STRUCTURED INTERVIEWS HAVE BEEN CONDUCTED AND THE GRIEF EXPERIENCE INVENTORY BY C. SANDERS WAS USED. THE RESULTS SHOWED THAT S.I.D.S PARENTS UNDERGO ADIFFERENT BUT NOT NECESSARILY MORE INTENSE CRISIS PERIOD THAN CONTROL PARENTS.

Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου (ΣΑΒΦ)
Greek family
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROM
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ
GRIEF (REACTIONS)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.