ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΒΒ ΚΑΙ ΜΜ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ Τ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
DISTRIBUTION OF SEX STEROID HORMONES AND CREATINE KINASE BB AND MM ISOENZYMES IN CARCINOMAS OF THE URINARY BLADDER. AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY
ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΒΒ ΚΑΙ ΜΜ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ Τ...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

TO ASSESS A POSSIBLE SEX STEROID HORMONE DEPENDENCE OF URINARY BLADDER CARCINOMAS, WE HAVE IMMUNOHISTOCHEMICALLY EXAMINED 93 CARCINOMAS OF URINARY BLADDER AND THREE TRANSITIONAL CELL CARCINOMAS OF THE URINARY COLLECTING SYSTEM, USINGAS MARKERS, THE ENDOGENOUS SEX STEROID HORMONES, ESTRADIOL, PROGESTERONE ANDTESTOSTERONE AND THE ISOENZYMES BB AND MM OF CREATINOKINASE, WHICH ARE POSSIBLE SEX STEROID HORMONE INDUCED ENZYMES. THE HORMONES WERE IDENTIFIED IN THE MAJORITY OF TRANSITIONAL AND SQUAMOUS CELL CARCINOMAS OFURINARY BLADDER AND THE PRESENCE DIMINISHED AS MUCH AS THE GRADE OF NEOPLASM INCREASED. THE STAINING WAS MAINLY CYTOPLASMIC AND IN SOME CASES NUCLEAR. CREATINOKINASE ISOENZYMES BB AND MM WERE ALSO IDENTIFIED IN CARCINOMAS MENTIONED ABOVE, SHOWING THE SAME CYTOPLASMIC DISTRIBUTION. THEIR PRESENCE WAS CORRELATED WITH SEX STEROID HORMONES. WE CONCLUDE THAT THE IMMUNOHISTOCHEMICAL IDENTIFICATION OF THE ENDOGENOUS SEX STEROID HORMONES IN URINARY BLADDER CARCINOMAS AND PARTICULARLY IN TRANSITIONAL CELL CARCINOMAS, SUGGEST A POSSIBLE SEX STEROID HORMONE DEPENDENCE OF THEM. MOREOVER THE IMMUNOHISTOCHEMICAL CORRELATION OF THE SEX STEROID HORMONES WITH CREATINOKINASE BB FURTHER SUPPORTS THIS POSSIBILITY.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 93 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ, ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΒΒ ΚΑΙ ΜΜ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΡΜΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΝΖΥΜΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. Η ΧΡΩΣΗ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ. ΤΑ ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΒΒ ΚΑΙ ΜΜ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΡΜΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΝΖΥΜΟ.

ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗ
Creatine kinase
SEX STEROID HORMONES
Urinary bladder carcinoma
ISOENZYMES BB
ISOENZYMES MM
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
Ανοσοϊστοχημεία
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΒΒ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΜΜ
Immunohistochemistry ( IHC)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)