Η πολιτική θεματολογία των εκλογικών αναμετρήσεων 1923-1936

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The political themes of national elections 1923-1936
Η πολιτική θεματολογία των εκλογικών αναμετρήσεων 1923-1936

Τεγόπουλος, Σάββας
Tegopoulos, Savvas

This doctoral thesis presents and provides analysis for those issues that affected the Greek national elections of the period from 1923 to 1936 and ultimately determined their outcome. A central and, at the same time, cohesive element of these elections is the regimental issue as it unfolded over the course of these years, from the Leonardopoulos – Gargalidis movement on the eve of the 1923 elections, the establishment of a democratic state immediately afterwards and until the Venizelean movement of 1935, to the restoration of the monarchy and the consolidation of George II following the elections of 1936. In each of the seven main chapters, the thematology of every electoral procedure is developed, together with an introductory section and a short epilogue. The general conclusions are presented at the end of the thesis, focusing on the protagonists’ role in the political developments, as well as on the impact that the regimental issue had on the moulding of the political climate of the period under examination.
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ζητημάτων εκείνων που απασχόλησαν τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 1923 – 1936 και καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμά τους. Κεντρικό και συνάμα συνεκτικό τους στοιχείο αποτελεί το καθεστωτικό ζήτημα έτσι όπως εξελίχθηκε από το κίνημα των Λεοναρδόπουλου – Γαργαλίδη τις παραμονές των εκλογών του 1923 και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας μετά από αυτές μέχρι το βενιζελικό κίνημα του 1935, την παλινόρθωση της βασιλείας και την εδραίωση του βασιλιά Γεωργίου με τις εκλογές του 1936. Σε κάθε ένα από τα εφτά επιμέρους κεφάλαια αναπτύσσεται η θεματολογία εκάστης εκλογής πλαισιωμένη από ένα εισαγωγικό μέρος και έναν μικρό επίλογο. Στο τέλος δε της διατριβής παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα εστιάζοντας τόσο στον ρόλο των πρωταγωνιστών της περιόδου στις πολιτικές εξελίξεις όσο και στη σημασία του καθεστωτικού ζητήματος στη διαμόρφωση του πολιτικού περιβάλλοντος της εξεταζόμενης περιόδου.

Καφαντάρης Γεώργιος
Τσαλδάρης Παναγής
Tsaldaris Panagis
Metaxas, Ioannis
Papanastasiou, Alexandros
Regim's issue
Εκλογική θεματολογία
Interwar
Βενιζέλος, Ελευθέριος
Μεσοπόλεμος
Παπαναστασίου Αλέξανδρος
Venizelos, Eleutherios
Kafantaris Georgios
Καθεστωτικό ζήτημα
Μεταξάς Ιωάννης
Elections issues

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.