Ψυχοπαθολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη των παιδιών από τους γονείς τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Psychopathological and psychosocial factors keading to child abandonment
Ψυχοπαθολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη των παιδιών από τους γονείς τους

Χατζηδημητρίου, Χριστίνα

Εγκατάλειψη
Parenthood
Birth parents
Βρεφοκομείο
Σύνδρομο Down
Denial of pregnancy
Υιοθεσία
Abandonment
Γονεϊκότητα
Mentally ill parents
Down's syndrome
Βιολογικοί γονείς
Άρνηση εγκυμοσύνης
Adoption
Foundling home
Γονείς ψυχικά πάσχοντες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)