Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ρωγμές και εξαρμόσεις στη βαθμοελαστικότητα
Cracks and dislocations in gradient elasticity

Κωνσταντόπουλος, Ιάσων

Τροποποιημένα κλασσικά μοντέλα εξαρμόσεων και ρωγμών
Modified classical crack and dislocation models
Μοντέλα πλαστικής παραμόρφωσης σε βαθμοελαστικά συνεχή
Somigliana dislocations
Βαθμοελαστικές λύσεις
Elimination of stress and strain singularities
Γενικευμένες συναρτήσεις
Energy, core and onteraction of dislocations
Boundary value problems of linear partial differential equations
Αοαλειφή σπειρισμών πεδίων τάσης και παραμόρφωσης
Generalized functions
Plastic deformation models in classical and gradient elasticity
Εξαρμόσεις Somigliana
Ενέργεια, πυρήνας και αλληλεπίδραση εξαρμόσεων
Gradient elasticity solutions
Συνοριακά προβλήματα γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.