Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (περ. 1820-1914)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Greek diaspora in Romania: the case study of the greek paroikia of Braila (c. 1820-1914)
Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (περ. 1820-1914)

Κοντογεώργης, Δημήτριος

Greek-romanian relations
Ελληνική διασπόρα
Ναυτιλία
Κοινοτικοί θεσμοί
Romania
Navigation
Communities
Commerce
Greek diaspora
Ελληνορουμανικές σχέσεις
Ρουμανία
Εμπόριο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.