Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (περ. 1820-1914)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Greek diaspora in Romania: the case study of the greek paroikia of Braila (c. 1820-1914)
Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (περ. 1820-1914)

Κοντογεώργης, Δημήτριος

Greek-romanian relations
Ελληνική διασπόρα
Ναυτιλία
Κοινοτικοί θεσμοί
Romania
Navigation
Communities
Commerce
Greek diaspora
Ελληνορουμανικές σχέσεις
Ρουμανία
Εμπόριο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)