Το ψεύδος, η μυθοπλασία και η παραληρητική ιδέα ως αλλοιώσεις της πραγματικότητας: από τον προσωπικό μύθο στη μυθολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Le mensonge, la fabulation et l' idee delirante comme alterations de la realite
Το ψεύδος, η μυθοπλασία και η παραληρητική ιδέα ως αλλοιώσεις της πραγματικότητας: από τον προσωπικό μύθο στη μυθολογία

Λουκίδης, Κωνσταντίνος

Μυθοπλασία
Παραληρητική ιδέα
Realite exterieure (materielle)
Μυθολογία
Realite interieure (psychique)
Ψεύδος
Idee delirante
Αλήθεια
Desir inconscient
Fabulation
Verite
Εσωτερική πραγματικότητα (ψυχική)
Mensonge
Εξωτερική πραγματικότητα (υλική)
Ασυνείδητη επιθυμία
Mythologie

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)