Επίιδραση των ιαματικών νερών σε ειδικούς αργίλους με βιολογική χρήση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επίιδραση των ιαματικών νερών σε ειδικούς αργίλους με βιολογική χρήση

Μπράιλα, Πηνελόπη

Τα ιαματικά νερά και οι πηλοί από τους αρχαίους χρόνους χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση ασθενειών. Σήμερα, παρ΄όλη την πληθώρα φαρμάκων για την αντιμετώπιση αρκετών ασθενειών, όμως ακόμη δεν παρασκευάσθηκαν απόλυτα ασφαλή φάρμακα, αλλά και ούτε ασφαλής τρόπος εισαγωγής των φαρμάκων στον στόχο και μόνο, ώστε να μην επηρεάζονται τα υγιή κύτταρα. Από την άλλη πλευρά ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης και διατροφής δεν επιτρέπει στον οργανισμό την λήψη βασικών συστατικών και κυρίως μεταλλικών ιόντων, που θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξή του. Τα μεταλλικά στοιχεία είναι γνωστό ότι παίζουν ουσιώδη ρόλο στα βιολογικά συστήματα και συμμετέχουν σε πολλές βιολογικές διεργασίες. Η παρουσία των μεταλλικών ιόντων στους ζώντες οργανισμούς είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αυτά. Τα μέταλλα δεν είναι απαραίτητα μόνο σαν στοιχεία διατροφής, η έλλειψη των οποίων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και επικίνδυνες καταστάσεις στον οργανισμό, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της δομής πολλών βιολογικά σημαντικών ενώσεων, όπως πρωτεϊνών και ενζύμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταλλοπρωτεϊνών αποτελούν οι μικρές μπλε πρωτεΐνες, που είναι πρωτεΐνες μεταφοράς ενός ηλεκτρονίου και έχουν ιόν χαλκού ως ενεργή ομάδα, ενώ παράδειγμα μεταλλοενζύμου αποτελεί η καταλάση, που έχει μια ομάδα αίμης στο ενεργό της κέντρο και χρησιμοποιεί το υπεροξείδιο του υδρογόνου ως υπόστρωμα. Τα ιαματικά νερά και οι πηλοί είναι πλούσια σε μεταλλικά ιόντα και επομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ευεξία ή και ως συμπληρωματική θεραπεία για την κάλυψη μερικών αναγκών του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αντιλαμβανόμενοι τις ευεργετικές ιδιότητες των ιματικών νερών και πηλών προσπαθούν να αναβαθμίσουν τα υδροθεραπευτήρια και τα ιαματικά κέντρα. Η με επιστημονικά μέσα και μεθόδους επιβεβαίωση των θετικών επιδράσεων επί της υγείας του ανθρώπου δεν έχει αρχίσει ακόμη και οι παρατηρήσεις στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Στις περιοχές που υπάρχουν μόνο ιαματικά λουτρά προστίθενται πλέον φυσικά αργιλικά, πηλοειδή ή fanco, δηλαδή τεχνικά πηλοειδή - άργιλοι. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των πηλών και ιαματικών νερών στον οργανισμό, μέσω τη επιδερμίδας. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά διάφορες μέθοδοι, όπως η υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier (Fourier Transform Infrared, FT-IR), η XRD (X-Ray Diffraction) ανάλυση, θερμοτροπικές ταινίες υγρών κρυστάλλων και δερματογράφοι. Παράλληλα, για να αποδειχθούν οι αρχικές παρατηρήσεις ότι τα μεταλλικά ιόντα ζωής διέρχονται μέσω του δέρματος στον ανθρώπινο οργανισμό, καλλιεργήθηκαν κύτταρα οστεοβλαστών, τα οποία απέδειξαν ότι ο χρόνος επιβίωσης ήταν συνάρτηση του λόγου των συγκεντρώσεων ιόντων ασβεστίου προς ιόντα μαγνησίου.
In this thesis for first time has been studied the influence of therapeutic water (SPA) and mud on the human skin and the health properties of humans in general. There have been utilized natural and man prepared therapeutic muds, which have been matured with thermomineral water (spa) from different sources of Greece and have been compared between them.It has been confirmed that the SPA water of sources of Aedipsos reduced the blood pressure of swimmers. The reduction explained by the presence of magnesium sulfate (MgSO4). Various cultures of osteoblasts showed that the cells, which lived longer were those that had the nutrients of metallic cations calcium to magnesium ratio of [Ca2+]:[Mg2+]=3,5-4. The ratio was found only in the spa water of Aedipsos, were our experiments were taken place.From Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectra before and after treatment with mud it was found that independent on the muds and therapeutic water (spa) the aquation of the skin was higher for the group of age 20-25 years (younger). On the contrary, the absorption of fat from the body was higher for the older skins (group 60-65). This finding was attributed to the breaking of chemical bonds between collagen and elastin, due to aging effect. These results were in agreement with measurements using a skin diagnostic SD 27 instrument.Using liquid crystal thermography it was found that the macroscopic architecture of skin is improved significantly in all categories of ages. It was found that after long treatment with muds cellulite could be reduced significantly. From the intensity of the bands from infrared spectra in combination with the data from liquid crystals thermography it is concluded that the skin of higher age allows, due to age disorders, the penetration of chemical elements of mud in depth, resulting in reduction of cellulite. It was also confirmed that the various muds could be used to cure the cellulite of the body. The relatively high temperature of the spa water in connection with mud affects the therapeutic properties of the treatment of the skin. From the various muds it was confirmed that the synthetic muds (Fanco) had the least desired results. This result was attributed to a reduced content of metallic ions of life. Furthermore, the spa water played a significant role in the aquation of the skin, which most likely was found to be attributed to the higher concentration of metallic cations, since metallic cations are aquated and can penetrate the skin in depth with hydrogen bonds.The fact that spa water are rich in aquated metal ions leads to the result that the hydrated metal ions could interact with amidoacids of collagen and in this way to transfer water molecules and hydrate the skin.

Infrared spectroscopy
Ιαματικοί πήλοι
XRD
Λασποθεραπεία
Spa waters
Mud therapy
Skin diagnostic
Μεταλλικά ιόντα
Δερματογράφος
Skin
Υπέρυθρη φασματοσκοπία
Δέρμα
Mud
Θερμομεταλλικά νερά
Metal ions

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.