ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
CRUCIAL FACTORS RELATED TO THE TRAINING AND EDUCATION OF THE NEWCOMERS INTO AGRICULTURE IN GREECE
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

FIRSTLY THE SCHEMES OF AGRICULTURAL TRAINING/EDUCATION IN STATE MEMBERS OF THE E.U. ARE PRESENTED. THEN, THEORETICAL ISSUES RELATED TO THE DESIGN OF A TRAINING PROGRAMME ARE EXAMINED. DATA ANALYSIS UTILISES A BROAD RANGE OF PRIMARY ANDSECONDARY DATA DERIVED BY A SERIES OF INVESTIGATIONS USING BOTH QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS. THE CONCLUSIONS, AFTER AN EXAMINATION OF THE WEAKNESSES OF AGRICULTURAL TRAINING IN GREECE AS WELL AS A SYNTHESIS OF THE VIEWS CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A SYSTEMATIC TRAINING SCHEME FOR YOUNG FARMERS, REFER TO A FRAMEWORK OF SUCH A TRAINING PROGRAMME. THE FRAMEWORK INCLUDES FACTORSSUCH AS THE OVERALL DESIGN OF A TRAINING PROGRAMME, THE AIMS AND OBJECTIVES, PRACTICALS AND APPRENTICESHIP, TRAINING PREMICES, EDUCATIONAL MATERIALS, EVALUATION PROCEDURES, TRAINING STAFF, TRAINING ORGANISATION AS WELL AS THE WIDER SOCIOECONOMIC PRECONDITIONS FOR SUCH A PROGRAMME IN GREECE.
ΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
AGRICULTURAL YOUTH
RURAL YOUTH
Agricultural education
ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕ.Γ.Ε.)
Νέοι αγρότες
Agricultural training
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Νέοι γεωργοί
Γεωργική εκπαίδευση
LOCAL CENTRES OF AGRICULTURAL EDUCATION/TRAINING
EXTENSIONISTS/EXTENSION WORKERS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Agricultural University of Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.