Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
NURSING ASSESSMENT OF PAIN IN CANCER PATIENTS

ΠΑΤΗΡΑΚΗ-ΚΟΥΡΜΠΑΝΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ

THE AIMS OF THE STUDY WERE TO DESCRIBE AND ASSESS THE PAIN EXPERIENCE OF A GROUP OF CANCER PATIENTS, THEIR SUBJECTIVE EVALUATION OF THE IMPACT OF PAIN ON THEIR LIVES, AS WELL AS THE INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT AFFECTED THE INTENSITY OF THEIR PAIN. THE SAMPLE CONSISTED OF 100 FEMALE PATIENTS WITH METASTATICBREAST CANCER HOSPITALIZED IN THE ONCOLOGIC HOSPITAL "SAINT SAVAS" ATHENS, GREECE. THE DATA HAVE SHOWN THAT ON INCREASE IN THE INTENSITY OF PAIN WAS FOLLOWED BY NEGATIVE INFLUENCE ON THEIR WALKING ABILITY, MOOD, DAILY WORK, THE RELATIONS WITH OTHER PEOPLE, SOCIAL LIFE, ENJOYMENT OF LIFE, APPETITE AND SLEEP. ALSO FOUR FACTORS ACCOUNT FOR THE 39,32% OF THE VARIATION OF THEIR PAIN INTENSITY. NAMELY HIGHER PAIN INTENSITY WAS EXPERIENCED BY THE PATIENTS WHO REPORTED PRESENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS AGGRAVATING THE PAIN, HAD CONTINOUS PAIN, WERE NOT SATISFIED FROM THE PREVIOUS ANALGESIC REGIMEN AND WERE PRESCRIBED NEUROLEPTIC MEDICATIONS.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΟΜΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ, Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ 100 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΤΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΝ ΤΟ 39,32% ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΦΟΡΑ (ΑΣΘΕΝΩΝ) ΥΠΑΡΞΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΠΟΝΟΥ, ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΟΝΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Nursing
Pain
Νοσηλευτική
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Assessment
Metastatic breast cancer
Πόνος
Καρκίνος
Cancer
Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.