ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΕΞΕΝΥΛΟΝΑΦΘΑΖΑΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΕΞΕΝΥΛΟΝΑΦΘΑΖΑΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

CHAISUKSANT, RASAMEE

IN THE PRESENT WORK, DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMETRY (DPV) USING GLASSY CARBON ELECTRODE IN NONAQEOUS SOLVENT WAS INTRODUCED FOR THE FIRST TIME TO DETERMINE TOTAL ALKANNIN IN NATURAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS. 0.01 M TETRAETHYLAMMONIUM TETRAFLUOROBORATE IN DIMETHYLFORMAMIDE WAS USED AS A SUPPORTING ELECTROLYTE. THE PEAK CURRENT FROM THE FIRST REDUCTION PROCESS OF ALKANNIN AT 0.32V VS AG/AGCLWAS USED FOR ANALYSIS. COMPARISON OF THE INTRODUCED METHOD WITH THE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD WAS ALSO PERFORMED. ALKANNIN AND ITS ESTER DERIVATIVES HAVE DIFFERENT SENSITIVITIES FOR BOTH VOLTAMMETRIC AND SPECTROPHOTOMETRIC METHODS SO THAT CONVERSION OF ALKANNIN ESTER DERIVATIVES TO ALKANNIN BY ALKALINE HYDROLYSIS IS NECESSARY BEFORE THE FINAL MEASUREMENT. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΝΝΙΝΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΩΣ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 0,01Μ ΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΒΟΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΑΙΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ ΣΕ ΔΙΜΕΘΥΛΟΦΟΡΜΑΜΙΔΙΟ. Η ΚΟΡΥΦΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΑΝΝΙΝΗΣ ΣΤΑ -0,32V ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AG/AGCL ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ. Η ΑΛΚΑΝΝΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΒΟΛΤΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΚΑΝΝΙΝΗΣ ΣΕ ΑΛΚΑΝΙΝΗ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

Βολταμμετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός
QUANTITATIVE DETERMINATION
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ
ALKALINE HYDROLYSIS
Φυσικά προϊόντα
Φασματοφωτομετρία
Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
Natural products
ISOHEXENYLMAPHTTHAZARINS
Spectrophotometry
Voltametry
Φαρμακευτικά σκευάσματα
High performance liquid chromatography
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
ΙΣΟΕΞΕΝΥΛΟΝΑΦΘΑΖΑΡΙΝΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)