Η συμβολή της σχολής μηχανικών αεροπορίας ( ΣΜΑ ) στην προώθηση και διαχείριση της αεροπορικής τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο τα τελευταία πενήντα χρόνια: από την ιστορία στην τεχνολογική πολιτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Η συμβολή της σχολής μηχανικών αεροπορίας ( ΣΜΑ ) στην προώθηση και διαχείριση της αεροπορικής τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο τα τελευταία πενήντα χρόνια: από την ιστορία στην τεχνολογική πολιτική

Τσολακίδης, Στέφανος
Tsolakidis, Stefanos

Μηχανικοί αεροπορίας
Aviation technology
Aeronautical engineers
Αεροπορική τεχνολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2008


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)