ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
STUDY OF THE EXCITATORY AMINO ACID RECEPTORS IN THE HUMAN CENTRAL NERVOUS SYSTEM WITH THE TECHNIQUE OF QUANTITATIVE AUTORADIOGRAPHY
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ L-[3H]ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ [3H]CNQX (6-ΚΥΑΝΟ-7-ΝΙΤΡΟΚΙΝΟΞΑΛΙΝ-2,3-ΔΙΟΝΗ). ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ. ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΔΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ L-[3H] ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΟ [3H]CNQX, ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ (KD) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ. Ο ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (BMAX) ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΩΔΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ. ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΗ-NMDA, ΤΟΥ AMPA ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΤΥΠΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ PURKINJE ΠΟΥ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΡΟΦΙΚΗΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΩΔΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ NMDA, ΑΛΛΑ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΗ-NMDA. Η ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ [3H]CNQX ΑΠΟ ΤΟ AMPA ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Η ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΗ-NMDA ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ AMPA Η ΤΟ ΚΑΙΝΙΚΟ ΟΞΥ. ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΤΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ. ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΩΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ NMDA, ΕΝΩ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PURKINJE ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ AMPA.
IN THE PRESENT WORK, THE DISTRIBUTION, PHARMACOLOGICAL AND KINETIC PROPERTIES OF EXCITATORY AMINO ACID RECEPTORS WERE STUDIED IN THE HUMAN CEREBELLUM WITH THE METHOD OF QUANTITATIVE AUTORADIOGRAPHY, USING L-[3H]GLOUTAMATE AND [3H]CNQX(6-CYANO-7-NITROQUINOXALINE-2,3-DIONE). THEIR CELLULAR LOCALIZATION WAS ALSO STUDIED IN THE CEREBELLUM OF PATIENTS WITH OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHY. IN MOLECULAR AND GRANULE CELL LAYER OF HUMAN CEREBELLUM, THERE ARE SINGLE BINDING SITES FOR L-[3H]GLUTAMATE AND [3H]CNQX, WITH SIMILAR AFFINITIES (KD) IN BOTH LAYERS. THE TOTAL NUMBER OF BINDING SITES (BMAX) IS HIGHER IN MOLECULAR COMPARED TO GRANULE CELL LAYER FOR BOTH LIGANDS. IN MOLECULAR LAYER NON-NMDA RECEPTORS,OF THE AMPA SUBTYPE MAINLY, ARE PREDOMINANT. THESE RECEPTORS ARE LOCALIZED ONTHE DENDRITES OF PURKINJE CELLS WHICH DEGENERATE IN ATROPHIC CELEBELLUM. IN GRANULE CELL LAYER, NMDA RECEPTORS ARE MOSTLY PREDOMINANT, HOWEVER, NON-NMDA RECEPTORS ARE ALSO FOUND. THE BIPHASIC INHIBITION CURVE OF [3H]CNQX BY AMPA ANDKAINATE INDICATES THE EXISTENCE OF TWO BINDING SITES OR TWO DIFFERENT STATES OF THE EXCITATORY AMINO ACID RECEPTOR WITH DIFFERENT AFFINITY FOR AMPA OR KAINATE. IN HUMAN CEREBELLUM GLUTAMATE WHICH IS A MAJOR CEREBELLAR EXCITATORY NEUROTRANSMITTER USES DIFFERENT RECEPTORS ON ITS TARGET CELL. NMDA RECEPTORS ARE MOSTLY LOCALIZED ON GRANULE CELLS, WHILE AMPA RECEPTORS ARE LOCALIZED ON PURKINJE CELLS.

OLIVO-PONTO-CEREBELLAR ATROPHY
ΕΛΑΙΟ-ΓΕΦΥΡΟ-ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ
Central nervous system
Κεντρικό νευρικό σύστημα
NON-NMDA RECEPTORS
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Neurotransmitter receptors
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
Διεγερτικά αμινοξέα
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ
RECEPTOR AUTORADIOGRAPHY
ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Excitatory amino acids
HUMAN CEREBELLUM
ΜΗ-NMDA ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
RECEPTOR BINDING

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.