Η αδικοπρακτική ευθύνη των εισηγμένων εταιρειών για εξ αμελείας χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς: η περίπτωση των ανακριβών εταιρικών ανακοινώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Issuer's liability in tort for the negligent manipulation of the stock market: the case of inaccurate company statements
Η αδικοπρακτική ευθύνη των εισηγμένων εταιρειών για εξ αμελείας χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς: η περίπτωση των ανακριβών εταιρικών ανακοινώσεων

Μίρκος, Τριαντάφυλλος

Παράνομο
Tort liability
Causation
Ανακριβείς ανακοινώσεις
Public misstatements
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Illegality
Behavioural finance
Οικονομική ανάλυση δικαίου
Χειραγώγηση αγοράς
Market manipulation
Αιτιώδης σύνδεσμος
Υποχρεώσεις πληροφόρησης στην οργανωμένη αγορά
Αδικοπρακτική ευθύνη
Economic analysis of the law
Mandatory disclosure in a regulated market

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.