ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
TREATMENT OF LEACHATES FROM SANITARY LANDFILLS
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ

LEACHATES ORIGINATING FROM A STABILIZED LANDFILL IN ATHENS AREA, CHARACTERIZED BY HIGH ORGANIC LOAD CONCENTRATION (AS COD) AND HIGH AMMONIA CONCENTRATION. THE APPLICATION OF BIOLOGICAL OXIDATION DID NOT LEAD TO SIGNIFICANT ORGANIC LOAD REMOVAL FROM THE LEACHATES. BEST RESULTS OBTAINED BY APPLYING PHYSICO- CHEMICAL METHODS AS CHEMICAL PRECIPITATION AND CHEMICAL OXIDATION. FOR THE EFFICIENT TREATMENT OF THESE LEACHATES A COMBINATION OF METHODS WAS NECESSARY. THE HIGHEST ORGANIC LOAD REMOVAL OBTAINED BY USING A COMBINATION OF CHEMICAL OXIDATION, CHEMICAL PRECIPITATION AND BIOLOGICAL OXIDATION.
ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (COD) ΤΟΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΣΙΜΟ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΗΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΑΡ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ.

Biological oxidation
LEACHATE
ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Treatment
Landfill
Βιολογική οξείδωση
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑ
Χημική οξείδωση
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ
CHEMICAL PRECIPITATION
CHEMICAL OXIDATION
Επεξεργασία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.