ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΙ ΕΑ ΚΑΙ ΕΒ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
MOLECULAR MECHANISMS OF THE TRANSCRIPTIONAL ACTIVATION OF THE MAJOR HISTOCOMPATIBILITY CLASS II GENES ΕΑ AND ΕΒ IN MOUSE
ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΙ ΕΑ ΚΑΙ ΕΒ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ -US- ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ISRΑ ΤΟΥ ΕΑ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝΒ-ΙΣΤΟΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ IFN-Γ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΑ ΓΟΝΙΔΙΟΥ. ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ISFΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ GAS ΚΑΙ ISRE ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ STAT ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. ΟΙ ΕΑ, GBR ΚΑΙ ISG54 ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ "ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ" ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΩ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ INF-Γ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ISFΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΑΣΕΣ ΤΗΣ JAK-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
IN THIS STUDY WE ARE DESCRIBING A NOVEL -CIS- REGULATORY ELEMENT, ISRA, THAT IS NECESSARY BOTH FOR THE B-SPECIFIC AND IFN-Γ INDUCIBLE TRANSCRIPTIONAL ACTIVITY OF THE FA PROMOTER. THE COGNATE ISFA INDUCIBLE NUCLEAR COMPLEXES RECOGNIZE WITH HIGH BINDING AFFINITY THE GAS AND ISRE ELEMENTS. SO THEY ARE CLASSIFIED INTO THE BIG FAMILY OF STAT TRANSCRIPTION FACTORS. TYROSINE PHOSPHORYLATION OF ISFA IS REQUIRED FOR BINDING TO ITS DNA TARGET SITE, ISRA. THE EΑ, GBPAND ISE54 PROMOTERS MANIFEST "IDENTICAL" TRANSCRIPTIONAL BEHAVIOUR, WHILE THE SΙGNAL TRANSACTION PATHWAY OF IFN-Γ SEEMS TO BE TRANSMITTED THROUGH ACTIVATING PHOSPHORYLATION OF ISFA FACTORS FROM THE KINASE OF JAK-FAMILY. COMPARABLERESULTS HAVE BEEN OBTAINED FOR TH EΒ PROMOTER AS WELL.

ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ, ΓΕΝΙΣΤΕΙΝΗ (ΦΑΡΜΑΚΟ)
GASL GAMMA (IFN) ACTIVATION SITE LARGE
ISG54 INTERFERON STIMULATED GENE-54
-CIS , -TRANS
ISR INTERFERON STIMULATED REGION
JAK JUST ANOTHER KINASE
ISF INTERFERON STIMULATED FACTOR
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
GBP GUANYLATE BINDING PROTEIN
ΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΠΥΡΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ (15F)
Κινάση τυροσίνης (JAK)
ISRE INTERFERON STIMULATED RESPONSE FACTOR
Μεταγραφική ενεργοποίηση
ΦΑΡΜΑΚΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
GAF GAMMA(IFN) ACTIVATING FACTOR
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ IFN (ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ)
ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΑ, ΕΒ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
STAT SIGNAL TRANSDUCERS AND ACTIVATORS OF TRANSCRIPTION
ΟΓΚΟΑΝΤΙΓΟΝΟ EIA , ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΡΕΤΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)