Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ GCNH: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
THE TRANSCRIPTION ACTIVATOR GCNH: A STUDY OF ITS EXPRESSION AND ITS FUNCTION
Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ GCNH: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GCN4 ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ GCN4 ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΑΥΤΟ. ΜΕΘΟΔΟΣ: ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ GCN4 MRNA. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΡΩΤΕΙΝΗ GCN4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.
AIM: EXAMINATION OF THE GCN4 GENE EXPRESSION AND ELUCIDATION OF THE MECHANISM OF THE FUNCTION OF THE GCN4 PROTEIN ENCODED BY GCN4 GENE. METHOD: USE OF GENETIC AND BIOCHEMICAL TECHNIQUES. USE OF MUTATIONS AND ISOLATION OF RELEVANT GENES. RESULTS: MORE THAN ONE MECHANISMS MEDIATE GCN4 MRNA TRANSLATIONAL DEREPRESSION. THE ACTIVATION DOMAIN OF THE GCN4 TRANSCRIPTION REGULATOR COMMUNICATES WITH BASIC TRANSCRIPTION FACTORS VIA TWO PATHWAYS.

ACTIVATION DOMAIN
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Translation
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Transcription
MEDIATOR
DNA BINDING DOMAIN
Μετάφραση
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Υποκινητής
Kinases
Μεταγραφή
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ DNA
Promoter
Κινάσες
EYKARYOTIC INITIATION FACTOR

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)