ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ MASER OH ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
THEORETICAL STUDY OF OH MASERS IN STAR-FORMING REGIONS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ MASER OH ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

IN THIS THESIS, A SYSTEMATIC STUDY OF OH MASER PUMPING IN STAR-FORMING REGIONS HAS BEEN UNDERTAKEN AIMING AT THE INVERSION OF THE MASER PROBLEM, I.E. THE EXTRACTION OF INFORMATION ABOUT THE PHYSICAL CONDITIONS IN STAR-FORMING REGIONS, FROM OH MASER OBSERVATIONS. DUE TO LACK OF THE APPROPRIATE FORMALISM, I HAVE GENERALIZED THE SOBOLEV OR LARGE VELOCITY GRADIENT METHOD FOR SOLVING RADIATIVE TRANSFER PROBLEMS IN MOVING MEDIA TO TREAT SPECTRAL LINES THAT OVERLAP LOCALLY OR NON-LOCALLY. WHEN LINE OVERLAP EFFECTS ARE PRESENT, THE COMPUTATIONOF THE PHOTON TRANSPORT IS MORE COMPLICATED BECAUSE AS THE PHOTONS FROM ONE LINE PROPAGATE IN THE MEDIUM, THEY CAN BE ABSORBED BY THE OTHER LINE. I HAVE DERIVED EXPRESSIONS FOR BOTH THE INTENSITY AND THE MEAN INTENSITY OF THE RADIATION WHEN LOCAL OR NON-LOCAL OVERLAP EFFECTS ARE PRESENT. THE STUDY OF OH MASER PUMPING IN STAR-FORMING REGIONS HAS BEEN DONE BY ADDING ONE PUMPING MECHANISM AT A TIME. THESE ARE: COLLISIONS, LOCAL LINE OVERLAP, NON-LOCAL LINE OVERLAP AND EXTERNAL INFRARED RADIATION FIELD. COLLISION RATES OF OH WITH ORTHO- AND PARA-H2 HAVE BEEN USED AND IT HAS BEEN FOUND THAT IT MAKES A QUALITATIVE DIFFERENCE WHETHER THE OH MOLECULES COLLIDE WITH PARA-H2 OR ORTHO-H2. THUS, MASER OBSERVATIONS MAY REVEAL THE FRACTIONAL ABUNDANCE OF ORTHO-H2 IN STAR-FORMING REGIONS. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ MASER OH ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ MASER OH, ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΓΕΝΙΚΕΥΤΗΚΕ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ SOBOLEV (Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ), ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΔΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ Η ΜΗ ΤΟΠΙΚΑ. ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ MASER OH ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΘΕΦΟΡΑ. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ: ΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

Molecules
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΕΡΩΝ
Διάδοση ακτινοβολίας
MASER
STAR-FORMATION
Radiative transfer
Μόρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

1995


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)