Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1993 (EN)
THE AGE OF STARTING THE OBLIGATION EDUCATION AS FACTOR OF SCHOOL SUCCESS
Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΕΡΕΥΝΑΣ EX POST FACTO ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕ: ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ "5 1/2 ΧΡΟΝΩΝ" ΚΑΙ "6 1/2 ΧΡΟΝΩΝ" ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ "5 1/2 ΧΡΟΝΩΝ" ΚΑΙ "6 1/2 ΧΡΟΝΩΝ" ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ: Α) 336 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Β) 398 ΜΑΘΗΤΕΣ (198 5 1/2 ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ 190 61/2 ΧΡΟΝΟΙ) ΤΗΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ 92 ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 114 ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΡΩΝΑ, 55 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 74 ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ 53 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Γ) 341 ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 25 ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Δ) 902 ΦΟΙΤΗΤΕΣ (457 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 186 ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 259 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ). ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ (F ΚΑΙ T), ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (R PEARSON, X2, T) ΚΑΘΩΣ, ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ.ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ: 1. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΞΗ, 6 1/2 ΚΑΙ 7 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 2. ΤΑ "5 1/2 ΧΡΟΝΑ" ΣΤΗΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΑ "6 1/2 ΧΡΟΝΑ" ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 3. ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΦΟΙΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "5 1/2 ΧΡΟΝΑ" ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ "6ΧΡΟΝΑ". (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
IN THIS STUDY THE LONG TERM EFFECT OF THE CHILDRENS ENTRANCE AGE IN THE FIRST GRADE OF THE ELEMENTARY SCHOOL ON THEIR SCHOOL PERFORMANCE WAS INVESTIGATED WITH THE EX POST FACTO RESEARCH METHOD. SPECIFICALLY THE FOLLOWING WERE COMPARED:THE PERFORMANCE OF "5 1/2 AND 6 1/2 YEAR OLD" STUDENTS WHEN THEY ATTEND THE SIXTH GRADE, THE PERCENTAGES OF "5 1/2 AND 6 1/2 YEAR OLD" STUDENTS ATTENDING SPECIAL CLASSES AND THE PERCENTAGES OF "5 1/2 AND 6 1/2 YEAR OLD" STUDENTS ACHIEVING THEIR ACCEPTANCE IN COLLEGES AND UNIVERSITIES. THE TEACHERS VIEW ON THE ABOVE PROBLEM WAS ALSO INVESTIGATED. THE SAMPLES OF THIS RESEARCH WERE AS FOLLOWS: A) 336 TEACHERS AND SCHOOL CONSULTANTS, B) 398 STUDENTS (198 5 1/2 YEAR OLD AND 190 6 1/2 YEAR OLD STUDENTS) OF THE SIXTH GRADE FROM WHICH 92 COME FROM THE ATHENS COLLEGE, 114 FROM BYRON, 55 FROM KAISARIANI, 74 FROM NIKAIA AND 53 FROM KORYDALLOS, C) 341 SPECIAL CLASSES STUDENTS, COMING FROM 25 ATHENS ANDPIRAEUS AREA SCHOOLS, D) 902 STUDENTS (457 FROM THE MEDICAL SCHOOL, 186 FROM THE LAW DEPARTMENT AND 259 FROM THE PHILOSOPHY DEPARTMENT). IN EACH CASE THE APPROPRIATE STATISTICAL CRITERIA FOR THE CHECKING OF MEAN VALUES ASSUMPTIONS (F AND T), CORRELATION INDICES CONDITIONS (R PEARSON, X2, T) AS WELL AS FOR THECHECKING OF PERCENTAGE PROPORTIONS. THE FOLLOWING ARE THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS: 1. THE TEACHERS AND SCHOOL CONSULTANTS PROPOSE THE AGE 6, 6 1/2 AND 7 YEAR OLD FOR ENTRANCE TO THE ELEMENTARY SCHOOL, THEY ALSO PROPOSE THE APPLICATION OF READINESS CRITERIA AND THE MEASURE OF REPEATING THE CLASS WHEN NECESSARY. (ABSTRACT TRUNCATED)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
LEARNING DIFFICULTIES ANDSCHOOL AGE
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ
READINESS TO LEARN
PROPER SCHOOLATTENDANCE AGE
REPEATING THE GRADE
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
READINESS AND SCHOOL ENTRANCE
READINESS CRITERIA
PERFORMANCE DIFFERENCES AND AGE
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ
Class formation
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1993


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)