ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ. ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ. Η ΣΥΝΘΕΣΗΑΥΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΑΦΩΝ "ΕΑΝ <ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ>ΤΟΤΕ <ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ>" ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. ΑΚΡΙΒΗ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ. Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.
MANUFACTURING FLEXIBILITY IS THE ABILITY OF A PRODUCTION SYSTEM TO COPE WITH VARIOUS INTERNAL OR EXTERNAL CHANGES. HERE, WE EXAMINE THE PROBLEM OF MANUFACTURING FLEXIBILITY MEASUREMENT, BY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUZZY LOGIC TECHNIQUES. FLEXIBILITY IS THE SYNTHESIS OF SPECIFIC OPERATIONAL CHARACTERISTICS WHICH ARE THE OBSERVABLE COMPONENTS OF THE NOTION. FUZZY "IF <ANTECEDENTS> THEN <CONSEQUENT>" RULES ARE EMPLOYED TO CAPTURE THE IMPRECISION OF EXPERT KNOWLEDGE. CRISP OR COMPARATIVE MEASURES ARE SUGGESTED WHEN NUMERICAL DATA AREAVAILABLE. THE SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE FUZZY MEASUREMENT SYSTEM IS PRESENTED IN THE LAST SECTION OF THE DISSERTATION.

Fuzzy logic
Fuzzy sets
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
Ασαφής λογική
Συστήματα παραγωγής
Ευελιξία
Έμπειρα συστήματα
FLEXIBILITY MEASUREMENT
Expert systems
Flexibility
Ασαφή σύνολα
Manufacturing systems

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πολυτεχνείο Κρήτης
Technical University of Crete (TUC)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.