Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
1-ADAMANTYLESTERS OF AMINO ACIDS

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ

A NEW PROTECTING GROUP FOR THE CARBOXYL AND HYDROXYL FUNCTION OF AMINO ACIDS ISTHE 1-ADAMANTYL (AD-). THE NEW AMINO ACID 1-ADAMANTYL ESTERS ARE ACID SENSITIVE, MORE STABLE THAN THE TERT-BUTYL ESTERS BUT LESS STABLE THAN THE BENZYLESTERS. THEY ARE NOT HYDROGENOLYSABLE AND ARE RATHER STABLE TO THE ACTION OF NUCLEOPHILES. OWING TO THE BULKY NON POLAR GROUP OF THE ADAMANTANE MOIETY THEY ARE LIPOPHILIC, BUT THEIR SALTS WITH P-TOLUENESULFONIC AND OXALIC ACIDS ARE CRYSTALLINE. AN ILLUSTRATIVE SYNTHESIS OF THE TRIPEPTIDE LEUCYL-ALANYL-VALINE IS PERFORMED USING THE 1-ADAMANTYL PROTECTING MOIETY. 1-ADAMANTYL PHOSPHATES,PHOSPHITES, SULFITES, THE PYROPHOSPHATE AND SULFINIC 1-ADAMANTYL ESTERS WERESYNTHESIZED AND EMPLOYED AS ALKYLATING AGENTS FOR THE ESTERIFICATION OF N-UNPROTECTED AMINO ACIDS. A MORE VERSATILE METHOD WAS FOUND TO BE THE ACTION OF 1-ADAMANTANOL AND DIMETHYL SULFITE IN THE PRESENCE OF P-TOLUENESULFONIC ACID.THIS METHOD WAS ALSO EMPLOYED FOR THE SYNTHESIS OF 1-ADAMANTYL ETHERS OF SERINE AND THREONINE. THE APPLICATION OF THIS METHOD TO THE ESTERIFICATION OF AMINO ACIDS WITH ALCOHOLS OTHER THAN 1-ADAMANTANOL COULD BE INVESTIGATED. BIS 2,2,2-TRIFLUOROETHYL SULFITE WAS ALSO EMPLOYED AND FOUND TO BE MORE EFFECTIVE THAN DIMETHYL SULFITE. FINALLY THE POSSIBILITY OF THE INTERMEDIATE FORMATION OF N-SULFINYL AMINO ESTERS DURING THE ESTERIFICATION REACTION OF AMINO ACIDS WAS INVESTIGATED AND THE PROPERTIES OF SOME OF THESE NEW COMPOUNDS WERE BRIEFLY STUDIED.
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΟΜΑΔΑ (AD-). ΟΙ ΝΕΟΙ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ Α-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΟ ΟΞΥ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ TERT- ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΝΖΥΛΕΣΤΕΡΕΣ. ΔΕΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΠΟΦΙΛΟΙ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ P-ΤΟΛΟΥΟΛΟΣΦΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ. ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΕΠΤΙΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΥΛΟ-ΑΛΑΝΥΛΟ-ΒΑΛΙΝΗ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΕΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ Ν-ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ, ΦΩΣΦΟΡΩΔΕΙΣ, ΘΕΙΩΔΕΙΣ, ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. ΠΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΠΑΝΤΩΣ, ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΟΛΗ. ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΕΟΝΙΝΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΩΔΗ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΩΔΗΣ ΔΙΣ 2,2,2-ΤΡΙΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΣ. ΤΕΛΟΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν-ΣΟΥΛΦΙΝΥΛΟ ΑΜΙΝΟ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.

1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΑΙΘΕΡΕΣ ΥΔΡΟΞΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
DIMETHYL SULFITE
1-ADAMANTYL SULFITES
1-ΑΔΑΜΑΝΤΥΛΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1-ADAMANTYL PROTECTING GROUP
ΘΕΙΩΔΗΣ ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
Ν-ΣΟΥΛΦΙΝΥΛΟ ΑΜΙΝΟΕΣΤΕΡΕΣ
1-ADAMANTYL ETHERS OF HYDROXY AMINO ACIDS
BIS (2,2,2-TRIFLUOROETHYL) SULFITE
1-ADAMANTYL PHOSPHATES AND PHOSPHITES
N-SULFINYL AMINO ACIDS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.