ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΑ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
LINEAR AND STAR POLYBUTADIENES WITH POLAR END GROUPS. SYNTHESIS- CHARACTERIZATION-DILUTE SOLUTION PROPERTIES
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΑ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΟΛΥΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΑ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑ, ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ. ΟΙ ΑΜΙΝΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ, ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΛΦΟΜΠΕΤΑΙΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΟΣΟΥΛΤΟΝΗ. ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΜΙΝΟ-ΑΚΡΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ) ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ, ΕΝΩ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑΑΠ'ΟΤΙ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ. ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕ ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ. Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΕΝΩ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕ ΠΥΚΝΟΤΕΡΑ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ GEL. ΤΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
THE SYNTHESIS AND THE ASSOCIATION BEHAVIOUR OF END-FUNCTIONALIZED POLYMERS IS DESCRIBED IN THIS WORK. USING ANIONIC POLYMERIZATION, HIGH VACUUM TECHNIQUES LINEAR POLYBUTADIENES, END-CAPPED WITH DIMETHYLAMINE GROUPS AND STAR POLYBUTADIENES WITH THREE ARMS AND ONE, TWO OR THREE DIMETHYLAMINE END GROUPS WERE PREPARED. THE DIMETHYLAMINE GROUPS WERE CONVERTED TO ZWITTERIONS, BY REACTION WITH CYCLOPROPANESULTONE. THE AMINE-CAPPED POLYMERS (LINEAR AND STARS) PROVIDE EVIDENCE OF WEAK ASSOCIATION IN CYCLOHEXANE, WHEREAS FOR THE ZWITTERION-CAPPED SAMPLES STRONG ASSOCIATION EXIST IN THE SAME SOLVENT. THE AGGREGATION NUMBERS ARE HIGHER IN THE CASE OF THE LINEAR THAN THE STAR MACROMOLECULES AND INCREASE BY DECREASING MOLECULAR WEIGHT OF THE AMINEPRECURSOR. IT WAS FOUND THAT STAR POLYBUTADIENES WITH TWO, AND THREE ZWITTERION GROUPS PRESENT INTRA- AND INTERMOLECULAR ASSOCIATION. THE FIRST DOMINATES IN VERY DILUTE SOLUTIONS, WHEREAS THE SECOND ONE IN MORE CONCENTRATED SOLUTIONS, LEADING TO THE FORMATION OF GELS.THE AGGREGATES FORMED BY THE LINEAR POLYMERS BEHAVE HYDRODYNAMICALLY AS STAR POLYMERS AND CAN BE DESCRIBED USING THE LINEAR HEAD PACKING MODEL.

INTRODUCTION OF FUNCTIONAL GROUPS
Πολυβουταδιένιο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Anionic polymerization
ASSOCIATION OF END GROUPS
Polybutadiene
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ανιοντικός πολυμερισμός

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)