Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν. Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας: περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Geochemical research on the distribution of metallic and other elements to the cold and thermal groundwater, soil and plants in Fthiotida prefecture and N. Euboea: environmental impact
Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν. Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας: περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Κανελλόπουλος, Χρήστος

Υδροθερμικό σύστημα
Hot springs deposits
Geochemistry of trace elements
Hydrothermal system
Εδάφη
Groundwaters
Γεωχημεία ιχνοστοιχείων
Αποθέσεις θερμών πηγών
Φθιώτιδα
Plants
North Euboea
Υπόγεια νερά
Φυτά
Βόρεια Εύβοια
Soils
Fthiotida

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)