Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτική: το παράδειγμα της ιταλικής ως ξένης γλώσσας μέσα από εικονικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτική: το παράδειγμα της ιταλικής ως ξένης γλώσσας μέσα από εικονικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

Τύρου, Ιωάννα

Ξένη γλώσσα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Διαδίκτυο
Γλωσσική εκμάθηση
Νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό
Πολυμέσα
Εικονικά μουσεία
Διδασκαλία ξένης γλώσσας
Μουσειακή εμπειρία
Συνεργατική μάθηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)