ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΙΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
SYNTHESIS AND STUDY OF CLAYS PILLARED WITH TRANSITION METAL OXIDES
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΙΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

ΚΟΒΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

THIS PROJECT AIMED AT SYNTHESIZING AND STUDYING CLAYS PILLARED WITH TRANSITION METAL OXIDES. THE SORPTION OF HYDROXYCOMPLEXES OF BOTH TRIVALENT VANADIUM AND TRIVALENT CHROMIUM WAS STUDIED. THERE HAVE BEEN STUDIED THE CONDITIONS UNDER WHICH THE CLAY SHEETS WERE PILLARED WITH HYDROXYCOMPLEXES AND THE EFFECT OF THOSE CONDITIONS ON THE PILLAR SIZE. FOLLOWING HEATING, VANADIUM COMPLEXES, TURNED INTO OXIDES WHICH SUBSEQUENTLY WERE STABLY BOUND TO THE SHEETS AND PILLARED THEM. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURE OF THE PILLARED CLAY AND THECONDITIONS OF EITHER SYNTHESIS OR CALCINATION, WAS ALSO INVESTIGATED. THERE WERE SYNTHESIZED CLAYS WITH HYDROXYCOMPLEXES OF TRIVALENT MOLYBDENUM AND ALSO WITH MIXED COMPLEXES OF VANADIUM-CHROMIUM OR VANADIUM-MOLYBDENUM. FINALLY, THE CATALYTIC ACTION OF THOSE PILLARED CLAYS, WAS STUDIED IN BOTH THE OXIDATION OF SULPHUR DIOXIDE IN WHICH, CLAYS PILLARED WITH VANADIUM ARE VERY EFFECTIVE AND ALSO IN THE OXIDATION OF METHANOL INTO FORMALDEHYDE FOR WHICH CLAYS PILLARED WITH MIXED COMPLEXES OF VANADIUM CHROMIUM ARE HIGHLY SPECIFIC.
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΙΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝΜΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΡΟΦΗΣΗ ΥΔΡΟΞΟΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΦΥΛΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΔΡΟΞΟΣΥΜΠΛΟΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΦΥΛΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΑΝ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΟΥ ΠΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΩΣΗΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΗΛΟΙ ΜΕ ΥΔΡΟΞΟΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΒΑΝΑΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ. Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΠΗΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΝΑΔΙΟ ΠΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ ΠΗΛΟΙ, ΕΔΩΣΑΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Clays
Μολυβδαίνιο
Βανάδιο
Vanadium
Πηλοί
ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ
Chromium
Χρώμιο (Cr)
Μέταλλα
PILLARED
Molybdenum
TRANSITION METALS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)