ΕΝΟΛΙΚΗ ΙΜΙΝΟ-ΚΕΤΟ ΕΝΑΜΙΝΟ ΤΑΥΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ SCHIFF

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ENOL IMIN-KETO ENAMIN TAUTOMERISM ON SOME SCHIFF BASES
ΕΝΟΛΙΚΗ ΙΜΙΝΟ-ΚΕΤΟ ΕΝΑΜΙΝΟ ΤΑΥΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ SCHIFF

ΛΑΜΠΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ Ν-ΣΑΛΙΚΥΛΙΔΕΝΟΑΜΜΙΝΗΣ, -ΒΕΝΖΥΛΑΜΙΝΗΣ, -2-ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗΣ,-3-ΦΑΙΝΥΛΟ-1-ΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗΣ, -(ΑΜΙΝΟ-ΜΕΘΥΛΟ)- ΚΑΙ -2-(2-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ)ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΜΕΝΙΑ, ΣΤΟ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΑΛΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΤΟΧΡΩΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΑΛΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΤΟΧΡΩΜΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΚΙΛΛΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΡΥΟΧΡΩΜΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΤΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΑΤΟΥ, ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Η ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ TRANS-ΚΕΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, Η ΔΕ ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΗ ΣΤΗΝ CIS-ΚΕΤΟΝΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟ ΙΜΙΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ "ΑΝΟΙΚΤΗ" ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΜΗ,ΕΔΩΣΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ ΤΑFT-IR ΦΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΔΟ-ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΔΕΣΜΟΥ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΥΟΧΡΩΜΙΣΜΟΥ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑ (ΔΙΜΕΡΕΣ Η ΟΛΙΓΟΜΕΡΕΣ) ΤΗΣ CIS-ΚΕΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ-ΝΗ.
SEVENTEEN DERIVATIVES OF N-SALICYLIDENEANILINE (I), -BENZYLAMINE (II), -2-PHENYLETHYLAMINE (III), -3-PHENYL-1-PROPYLAMINE (IV), -(AMINO-METHYL)- (XVI) AND -2-(2-AMINOETHYL)PYRIDINE (XVII) WERE STUDIED AS FOLLOWS: 1. PHOTOCHROMIC AND THERMOCHROMIC BEHAVIOUR: IN THE CRYSTALLINE STATE II, VI, XVII AND ALL N-SALICYLIDENE-2-PHENYLETHYLAMINES EXCEPT FOR XIII AND XIV EXHIBIT BOTH PROPERTIES WHICH ARE ATTRIBUTED TO THE BASICITY OF IMINO-NITROGEN AND THE "OPEN" STRUCTURE OF THE CRYSTALS. THE DEVIATION OF XIII AND XIV FROM THE GENERAL BEHAVIOUR IS ATTRIBUTED TO STRONG INTERMOLECULAR INTERACTIONS. 2. PHOTOCHROMISM AND "NEGATIVE"THERMOCHROMISM IN RIGID GLASSES: WE INTRODUCE THE TERM CRYOCHROMISM FOR THIS PHENOMENON, OBSERVED FOR MOST DERIVATIVES AND IN VARIOUS MIXTURES OF SOLVENTS. 3. STUDY OF SOLVATOCHROMISM WITH UV-VIS AND IR SPECTROSCOPY: THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE EQUILIBRIUM IN SOLUTION WAS SHOWN FROM UV-VIS SPECTRA. THE PRESENCE OF AN INTRA-INTERMOLECULAR HYDROGEN-BOND EQUILIBRIUM WAS SUGGESTED FROM THE STUDY OF FT-IR SPECTRA. 4. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ANDFREEZING RATE IN THE APPEARANCE AND YIELD OF CRYOCHROMISM: IT WAS OBSERVED THAT THE SOLVATOCHROMIC BAND IS IN THE SAME WAVELENGTH AS THE CRYOCHROMIC ONE. WE THUS SUGGEST THE SAME MECHANISM FOR THE TWO PHENOMENA WHICH ARE ATTRIBUTED TO AGGREGATES FORMED BY THE CIS-KETO NH SPECIES.

ΚΡΥΟΧΡΩΜΙΣΜΟΣ
N-SALICYLIDENE-2-(2-AMINDETHYL)PYRIDINE
PHOTOCHROMISM
Solvatochromism
THERMOCHROMISM
Ν-ΣΑΛΙΚΥΛΙΔΕΝΟΒΕΝΖΥΛΑΜΙΝΗ
Διαλυτοχρωμισμός
Ν-ΣΑΛΙΚΥΛΙΔΕΝΟ-2-ΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
Ν-ΣΑΛΙΚΥΛΙΔΕΝΟ-(ΑΜΙΝΟΜΕΘΥΛΟ)ΠΥΡΙΔΙΝΗ
Ν-ΣΑΛΙΚΥΛΙΔΕΝΟ-2-(2-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ)ΠΥΡΙΔΙΝΗ
N-SALICYLIDENE-(AMINOMETHYL)PYRIDINE
ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΣΜΟΣ
N-SALICYLIDENE-2-PHENYLETHYLAMINE
CRYOCHROMISM
N-SALICYLIDENEBENZYLAMINE
ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΣΜΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.