Υπόδειγμα επιλογής στρατηγικών μάρκετινγκ για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Υπόδειγμα επιλογής στρατηγικών μάρκετινγκ για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

Τσιάμης, Ιωάννης

Τακτικές αποφάσεις μάρκετινγκ
Περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας
Λειτουργικοποίηση των μεταβλητών
Στρατηγική τιμολόγησης
Στρατηγική επικοινωνίας
Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
Τιμολόγηση νεοεισαγόμενων προϊόντων
Στρατηγική προϊόντος
Αβεβαιότητα
Στρατηγική διανομής προϊόντων
Στρατηγικές αποφάσεις
Θεωρητικό εννοιολογικό υπόδειγμα
Παραγοντοποίηση συνολικής κλίμακας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.