Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική

Κογκίδου, Δήμητρα

Μονογονεϊκότητα
Εργασιακή πολιτική
Εκπαίδευση
Επαναδημιουργημένη οικογένεια
Φτώχεια
Μονογονεϊκές οικογένειες
Παιδιά
Οικονομικά βάρη
Στεγαστική πολιτική
Πολιτικές για την οικογένεια
Πατέρας
Μόνες μητέρες
Οικογενειακές δομές
Οικογενειακό δίκαιο
Παιδική προστασία
Εισοδήματα
Κοινωνία
Οικογενειακή πολιτική

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.