Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική

Κογκίδου, Δήμητρα

Μονογονεϊκότητα
Εργασιακή πολιτική
Εκπαίδευση
Επαναδημιουργημένη οικογένεια
Φτώχεια
Μονογονεϊκές οικογένειες
Παιδιά
Οικονομικά βάρη
Στεγαστική πολιτική
Πολιτικές για την οικογένεια
Πατέρας
Μόνες μητέρες
Οικογενειακές δομές
Οικογενειακό δίκαιο
Παιδική προστασία
Εισοδήματα
Κοινωνία
Οικογενειακή πολιτική

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)