Ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου για την αναπαράσταση της φυσικής γλώσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
A newral network model for the representation of natural language
Ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου για την αναπαράσταση της φυσικής γλώσσας

Κουτσομητοπούλου, Ελένη
Koutsomitopoulou, Eleni

Neuronal dynamics
Patterns of neuronal activation
Σημασιολογικός ιστός
Adaptive resonance theory
Minimal antagonistic dipole anatomies
Neurocognitive linguistics
Ανασταλτικοί και διεγερτικοί κόμβοι
Νευρογνωσιακή γλωσσολογία
Μοτίβα νευρωνικής ενεργοποίησης
Νευρωνικές δυναμικές
Θεωρία του προσαρμοστικού συντονισμού
Semantic web
Inhibitory and excitatory nodes
Semantic networks
Σημασιολογικό δίκτυο
Ελάχιστες ανταγωνιστικές διπολικές ανατομίες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2004


Institutes outside Greece
Ιδρύματα Εξωτερικού

BY_NC_ND*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.