Η μέθοδος των δονούμενων συρμάτων (Vibrational Angioplasty) στη θεραπεία των χρονίων αποφράξεων των περιφερικών αρτηριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Vibrational angioplasty in recanalization of chronic total occlusions in the peripheral arteries
Η μέθοδος των δονούμενων συρμάτων (Vibrational Angioplasty) στη θεραπεία των χρονίων αποφράξεων των περιφερικών αρτηριών

Kapralos, Ioannis
Καπράλος, Ιωάννης

ΕισαγωγήΗ διαδερμική αγγειοπλαστική (ΡΤΑ) αποτελεί σήμερα πρώτης γραμμής θεραπεία στην αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων.To κυριότερο πλεονέκτημά της σε σχέση με την κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση είναι η χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Επιπλέον η μέθοδος είναι εύκολα επαναλήψιμη και σε περίπτωση αποτυχίας δεν παρεμποδίζει την διενέργεια παρακαμπτήριας επέμβασης, ενώ παράλληλα διατηρείται η σαφηνής φλέβα για μελλοντική.Παρά τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο τηςσυμβατικής αγγειοπλαστικής συχνότερο αίτιο αποτυχίας παραμένει η ανεπιτυχής προσπάθεια διέλευσης του οδηγού σύρματος. 2.ΣκοπόςΟ σκοπός της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει: α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μεθόδου β) τον καθορισμό ανατομικών, τεχνικών, και κλινικών μεταβλητών που μπορούν να αποτελέσουν προγνωστικούς δείκτες τεχνικής και κλινικής επιτυχίας καθώς και περιεπεμβατικών επιπλοκών της μεθόδου. 3. ΜέθοδοςΣύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ένα συμβατικό οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής διαμέτρου 0.014’’- 0.018’’ τοποθετείται μέσα σε ένα καθετήρα-μπαλόνι διαστάσεων 2-3mm X 20mm.Το εξωτερικό άκρο του καθετήρα στη συνέχεια συνδέεται με μια αναλώσιμη μικρή, φορητή συσκευή με μπαταρία η οποία δίνει γένεση σε μια ελεύθερη κίνηση δόνησης, η οποία μεταδίδεται στο ενδαγγειακό άκρο του σύρματος διαμέσου του καθετήρα. Τα συστατικά αυτής της κίνησης είναι παλινδρόμηση και πλάγια κίνηση.Η συσκευή αυξάνει τη δύναμη η οποία εφαρμόζεται από το οδηγό σύρμα στη αγγειακή βλάβη και επίσης το εύρος της επιφάνειας πάνω στην οποία το σύρμα ασκεί τη δράση του. 4.Υλικό - ΑσθενείςΕντάχθηκαν ασθενείς με περιοριστικού τύπου διαλείπουσα χωλότητα, ή κρίσιμη ισχαιμία του κάτω μέλους. Αποκλείστηκαν ασθενείς με οξεία αρτηριακή θρόμβωση, καθώς και όσοι είχαν διαταραχές πηκτικότητας.Το συνολικό υλικό της μελέτης αποτελείται από 57 ασθενείς.Οι 39 ασθενείς, ή το 68,4% των ασθενών ήταν άρρενες.Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 72,4 έτη.5.ΑποτελέσματαΤεχνική επιτυχία της επέμβασης, όπως καθορίσθηκε στο πρωτόκολλο υπήρξε στους 51 ασθενείς (89,5%), ενώ αποτυχία σημειώθηκε σε έξι ασθενείς (10,5%). Η ύπαρξη επαναστένωσης στη θέση της αγγειοπλαστικής άνω του 50% εντός του χρόνου παρακολούθησης βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο ακρωτηριασμού ή,/ και θανάτου. Δεν παρατηρήθηκαν μετεπεμβατικές επιπλοκές, οι οποίες να χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης, ή περαιτέρω νοσηλείας.6.ΣυμπεράσματαΗ μέθοδος της αγγειοπλαστικής με δονούμενα σύρματα (vibrational angioplasty) είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην επανασηραγγοποίηση χρονίων ολικών αποφράξεων των αρτηριών των κάτω άκρων για τη θεραπεία της χρόνιας κρίσιμης ισχαιμίας και της σοβαρής, περιοριστικού τύπου διαλλείπουσας χωλότητας.Συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τη βασική μέθοδο αναφοράς της υπενδοθηλιακής αγγειοπλαστικής αποτελεί η ενδοαυλική οδός επανασηράγγωσης.
VIBRATIONAL ANGIOPLASTYINTRODUCTIONPercutaneous angioplasty is a first line choice in the treatment of peripheral arteriopathy. Major advantages of the method compared to the traditional surgery are lower rates of mortality and morbidity, especially for patients with many risk factors.Conventional angioplasty has better results in the treatment of ostial stenoses, than in long length chronic total occlusions. The main cause of failure is the inability of the guidewire to cross the total occlusion,or to re-entry to the distal true lumen after a subintimal course.PURPOSEThere is need of new techniques in combination with the conventional angioplasty, in order to optimize the recanalization rates and long term vessel patency in the treatment of chronic total occlusions. Furthermore, the new technique has to be less traumatic to the arterial wall. The purpose of this study is:a.To evaluate the efficacy and the safety b.To estimate the prognostic value of anatomical, technical and clinical characteristics in the technical and clinical success and outcomes.c.To evaluate the complications of the procedure. METHODVibrational angioplasty is performed by a hand–held device, that is designed to provide vibrational motion to a guide wire, in order to cross the chronic total occlusion. The vibrational device accommodates guide wires of up to 0.018 inch in diameter and generates a combined reciprocal and lateral movement at the wire with a range of frequencies from 16 to 100 Hz. The vibration movement facilitates the intraluminal navigation of the guide wire through the lesion.The procedure was completed with conventional balloon angioplasty.MATERIALSFifty seven patients with severe restrictive intermittent claudication, or critical limb ischemia. Patients with acute arterial thrombosis, or coagulation disorders and high risk of hemorrhage were excluded from the study.RESULTSThe method was technically successful in fifty one (51) cases (89,5%).Technical failure was noticed in six (6) cases (10,5%).The free amputation survival rate was 71,4% at twelve 12 months and 51,8% at 36 months.There were no complications, that needed further intervention, or hospitalization.DISCUSSIONOne of the most challenging fields in endovascular procedures is the recanalization of chronic total occlusions in patients with critical limb ischemia, or severe restrictive intermittent claudication.Vibrational angioplasty is a safe and reliable technique, that can be applied in the recanalization of difficult chronic total occlusions. The benefit of the method in comparison with other techniques such as subintimal angioplasty is the intraluminal course of the guidewire. The damage of the arterial wall is minimal with vibrational angioplasty and furthermore, there is a minimal risk for the collateral vessels.

Αγγειοπλαστική
Angioplasty

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.