Διδιαστατότητα: θεωρία και αλγοριθμικές εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Bidimensionality: theory and algorithmic applications
Διδιαστατότητα: θεωρία και αλγοριθμικές εφαρμογές

Κουτσώνας, Αθανάσιος
Koutsonas, Athanasios

Many combinatorial computational problems are considered in their generalform intractable, in the sense that even for modest size problems, providingan exact optimal solution is practically infeasible, as it typically involves theuse of algorithms whose running time is exponential in the size of the problem.Often these problems can be modeled by graphs. Then, additional structuralproperties of a graph, such as surface embeddability, can provide a handle forthe design of more ecient algorithms.The theory of Bidimensionality, dened in the context of ParameterizedComplexity, builds on the celebrated results of Graph Minor theory and establishesa meta algorithmic framework for addressing problems in a broadrange of graph classes, namely all generalizations of graphs embeddable onsome surface.In this doctoral thesis we explore topics of combinatorial nature related tothe implementation of the theory of Bidimensionality and to the possibilitiesof the extension of its applicability range.

Θεωρία γραφημάτων
Algorithms
Bidimensionality
Αλγόριθμοι
Διδιαστατότητα
Graph theory

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)