Μελέτη του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού: συσχετίσεις με την πορεία της νόσου και την ευαισθησία της στην χημειοθεραπεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Evaluation of CK-19 mRNA in the peripheral blood and bone marrow of patients with metastatic breast cancer: correlation with disease prognosis and sensitivity to chemotherapy
Μελέτη του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού: συσχετίσεις με την πορεία της νόσου και την ευαισθησία της στην χημειοθεραπεία

Ανδρουλάκης, Νικόλαος

Prognosis
Μικρομεταστατική νόσος
Κυτταροκερατίνη-19
Treatment response
CK-19 mRNA
Μυελός οστών
Ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία
Peripheral blood
Πρόγνωση
Bone marrow
Metastatic breast cancer
Περιφερικό αίμα
Micrometastatic disease
Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.