Η πρωτεϊνική κινάση Chk1 είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των μεροτελικών προσδέσεων στην κυτταρική διαίρεση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Chk1 is required for correction of merotelic attachments during mitotic cell division
Η πρωτεϊνική κινάση Chk1 είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των μεροτελικών προσδέσεων στην κυτταρική διαίρεση

Πετσαλάκη, Ελένη

Μεροτελική πρόσδεση
Mps1
Mitosis
Μίτωση
Aurora-B
Chk1
Merotelic

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)