Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
VERBAL COMMUNICATION IN THE CLASSROOM

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

THE RESEARCH EXAMINES THE VERBAL COMMUNICATION AND BEHAVIOUR IN THE CLASSROOM. THE DATA WERE COLLECTED THROUGH OBSERVATION OF 108 INSTRUCTIONS AT 3RD AND 6THGRADE PUPILS ATTENDING PUBLIC PRIMARY SCHOOLS. THE "FLANDERS'S SYSTEM OF INTERACTION ANALYSIS" (FSIA) WAS USED AS INSTRUMENT FOR REGISTRATION OF THE DATA, WHICH WERE ANALYSED THROUGH THE USE OF ELECTRONIC COMPUTER FACILITIES. THE RESEARCH INDICATED THAT THE STYLE OF INSTRUCTION IS TEACHER-CENTERED AND THE VERBAL COMMUNICATION IS AFFECTED FROM THE KIND OF SCHOOL, LESSONS, THE SCHOOLGRADE, THE INSERVICE EDUCATION, THE SCHOOL TYPE AND THE DISTRICT OF THE SCHOOL. SOME OF THE MAJOR IMPLICATIONS AND PROPOSITIONS ARE: THE LESSENING OF TEACHERS' SPEECH, THE INCREASE OF PUPILS' SPEECH AND INITIATIVE, THE VARIETY AND FLEXIBILITY AT THE VERBAL SCHEMES OF TEACHING PROCESS, THE INSERVICE EDUCATION AND THE IMPROVEMENT OF SCHOOL LIFE ORGANIZATION.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, 108 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗ Γ' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ FLANDERS (FSIA) ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ Η/Υ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΕΙΞΕΟΤΙ ΤΟ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΑ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

SCHOOL GRADE
SCHOOL LESSONS
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΘΕΣΙΟ-ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
Σχολεία, Πόλης - Επαρχίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
SCHOOL TYPE
TEACHERS WITH OR NOT INSERVICE EDUCATION
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ-ΟΜΑΔΑ
DISTRICT OF THE SCHOOL
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Verbal communication
Λεκτική επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.